รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี (อิ๋ว)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : ม. 3 รุ่น 4
อีเมล์ : pkpnack@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กลุ่ทนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ส.ค. 2562,23:00 น.   หมายเลขไอพี : 171.6.232.63


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล