ถาม-ตอบ (Q&A)
ปรัชญาจีน (คมแสนคม)
โพสโดย
น้ำพุร้อน
kanr2527@windowslive.com
๑. เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเรา ในทางตรงข้าม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น
๒. ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา
๓. คนที่เก่งทุกทาง แท้จริงคือคนที่ไม่มีอะไรเก่งจริงสักอย่าง คนที่รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง แท้จริงคือคนที่ไม่เชี่ยวชาญอะไรเลย
๔. ในโลกนี้ไม่มีอะไรนุ่มหรือบางกว่าน้ำ แต่การที่น้ำสามารถกัดเซาะสิ่งที่แข็งอย่างไม่ยอมจำนนนั้น ไม่มีอะไรจะเทียบได้
โพสโดย : น้ำพุร้อน
IP : 118.173.52.180
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2555,17:56 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :