ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
ชื่ออาจารย์ : นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,21:10  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
ชื่ออาจารย์ : นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,21:08  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข.ป.หัวใจลอยฟ้า ( K.P. Reach the sky By STEAM Model )
ชื่ออาจารย์ : นายศุภชัย ทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,12:07  อ่าน 617 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,11:01  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,10:57  อ่าน 450 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค KWL Plu วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเสมือนใจ ทับไทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,20:55  อ่าน 520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานสานหมวกทางมะพร้าว ปี พ.ศ. 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนพร ไชยสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2557,15:36  อ่าน 870 ครั้ง
รายละเอียด..