ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข.ป.หัวใจลอยฟ้า ( K.P. Reach the sky By STEAM Model )
ชื่ออาจารย์ : นายศุภชัย ทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,12:07  อ่าน 813 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค KWL Plu วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเสมือนใจ ทับไทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,20:55  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานสานหมวกทางมะพร้าว ปี พ.ศ. 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนพร ไชยสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2557,15:36  อ่าน 1040 ครั้ง
รายละเอียด..